Home

Fotografie is een belangrijk medium in de hedendaagse Afrikaanse kunst en cultuur.

Galerie Mirror toont het werk van fotografen, die een andere actualiteit laten zien dan het overheersende beeld van honger, ziekte, geweld en armoede.
In plaats daarvan gebruiken kunstenaars de fotografie om de grote veranderingen op sociaal, economisch en cultureel gebied in beeld te brengen. Dit gaat gepaard met de ontwikkeling van artistieke concepten en voorstellingen, met als belangrijke thema’s: ras, identiteit, geslacht, nationalisme, heden en verleden, globalisering en het dagelijkse leven.
Wij vertegenwoordigen die kunstenaars die op het eigen continent al gevestigd zijn, of nog jong en talentvol.
Het is het doel van de galerie om voor deze fotografen een podium te zijn; op weg naar erkenning en nieuwe mogelijkheden. Tegelijkertijd willen wij aan een zo groot mogelijk publiek de kans bieden om kennis te maken met het werk van deze fotografen.
Daarnaast treden wij op als intermediair. Wanneer u op zoek bent naar een specifieke foto of fotograaf neem dan gerust contact met ons op.
Wij helpen u graag verder.
Daarnaast verzorgen wij lezingen over hedendaagse Afrikaanse kunst in het algemeen en over fotografie in het bijzonder.